Niepoprawna pisownia

lepża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lepsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

leprza

Niepoprawna pisownia