Poprawna pisownia

lekkomyślnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekkomyźlnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekomyślnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko myślnie

Niepoprawna pisownia