Niepoprawna pisownia

kuztosz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kustosz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kustorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kustoż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóstosz

Niepoprawna pisownia