Niepoprawna pisownia

dwudziesty szósty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty szósty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym szóstym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym szóstym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty szusty sierpnia

Niepoprawna pisownia