Poprawna pisownia

kupiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kópiona

Niepoprawna pisownia