Poprawna pisownia

kulisy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kólisy

Niepoprawna pisownia