Poprawna pisownia

kująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kójąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kujonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kójonca

Niepoprawna pisownia