Niepoprawna pisownia

kucnołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kucnąłeś

Poprawna pisownia