Poprawna pisownia

ciężary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienrzary

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżary

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzary

Niepoprawna pisownia