Niepoprawna pisownia

kucnołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kucnąłem

Poprawna pisownia