Niepoprawna pisownia

chydraulika

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hydraulika

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hydraólika

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chydraólika

Niepoprawna pisownia