Poprawna pisownia

Krystian

Poprawna pisownia, znaczenie: imię męskie.


Niepoprawna pisownia

Krystjan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kryztian

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kryztjan

Niepoprawna pisownia