Niepoprawna pisownia

krezkówki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kreskówki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kreskuwki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kreskufki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kreskófki

Niepoprawna pisownia