Niepoprawna pisownia

krengarza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kręgarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krengaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kręgaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kręgasza

Niepoprawna pisownia