Poprawna pisownia

kręgarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kręgasze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krengarze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krengaże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kręgaże

Niepoprawna pisownia