Niepoprawna pisownia

mniejrzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mniejszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mniejży

Niepoprawna pisownia