Niepoprawna pisownia

konkludójąc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkludując

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konklódójąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkludujonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konklódując

Niepoprawna pisownia