Niepoprawna pisownia

konferanzjer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konferansjer

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba zajmująca się konferansjerką – np. przedstawiająca program, artystów bądź prelegentów na wydarzeniach takich jak koncerty, pokazy, konferencje.


Niepoprawna pisownia

konfenansjer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konweransjer

Niepoprawna pisownia