Niepoprawna pisownia

kóndel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kundel

Poprawna pisownia