Poprawna pisownia

koncept

Poprawna pisownia, znaczenie: trafny, sprytny pomysł bądź projekt, idea, zmyślność, pomysłowość; w literaturze oznacza oryginalny pomysł, któremu podporządkowany jest fragment utworu bądź cały utwór.


Niepoprawna pisownia

konsept

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kącept

Niepoprawna pisownia