Poprawna pisownia

komuś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komóś

Niepoprawna pisownia