Poprawna pisownia

kraulem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krałlem

Niepoprawna pisownia