Niepoprawna pisownia

nie otrzymana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieotrzymana

Poprawna pisownia