Poprawna pisownia

bezkształtnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beskształtnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez kształtnie

Niepoprawna pisownia