Niepoprawna pisownia

kólisami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kulisami

Poprawna pisownia