Niepoprawna pisownia

kólisty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kulisty

Poprawna pisownia