Niepoprawna pisownia

kófry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kufry

Poprawna pisownia