Niepoprawna pisownia

kłudki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłódki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłutki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kudki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kutki

Niepoprawna pisownia