Poprawna pisownia

kłótnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kutnia

Niepoprawna pisownia, wyjątek: kutnia w znaczeniu sieć łowiecka.

Niepoprawna pisownia

kótnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłódnia

Niepoprawna pisownia