Niepoprawna pisownia

klóby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kluby

Poprawna pisownia