Niepoprawna pisownia

klasufki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klasówki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klasuwki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klasófki

Niepoprawna pisownia