Niepoprawna pisownia

klnęły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klęły

Poprawna pisownia