Poprawna pisownia

chłopska

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłopska

Niepoprawna pisownia