Niepoprawna pisownia

klikła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kliknęła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klikneła

Niepoprawna pisownia