Niepoprawna pisownia

nie etyczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieetyczna

Poprawna pisownia