Poprawna pisownia

amatorzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

amatoży

Niepoprawna pisownia