Niepoprawna pisownia

drugo-planowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugoplanowy

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdujący się na drugim planie, dalszy, mniej ważny, odgrywający mniej istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

drugo planowy

Niepoprawna pisownia