Niepoprawna pisownia

klałni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klauni

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

klauny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klałny

Niepoprawna pisownia