Poprawna pisownia

kilkukrotność

Poprawna pisownia, wersja nie występująca we wszystkich słownikach, dlatego niezalecana.

Poprawna pisownia

kilkakrotność

Poprawna pisownia, wersja zalecana.


Niepoprawna pisownia

kilkókrotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkakrotnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkukrotnoźć

Niepoprawna pisownia