Poprawna pisownia

siódmoklasiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

siódmo-klasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmoklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siódmo klasiści

Niepoprawna pisownia