Niepoprawna pisownia

kilku-dniowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkudniowy

Poprawna pisownia, znaczenie: trwający lub odbywający się kilka dni.

Poprawna pisownia

kilkodniowy

Poprawna pisownia, znaczenie: alternatywna, również poprawna forma pisowni.


Niepoprawna pisownia

kilkódniowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku dniowy

Niepoprawna pisownia