Niepoprawna pisownia

kforóm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kworum

Poprawna pisownia, znaczenie: minimalna liczba osób konieczna do uznania, że dany organ może podejmować ważne prawnie decyzje, innymi słowy jest to niezbędna do prawomocności uchwał liczba członków zgromadzenia. Dla przykładu kworum w polskim sejmie wynosi 230 z 460 posłów, zaś w przypadku komisji sejmowych kworum wynosi 1/3 składu. Pochodzeniem wyrazu jest łacińska fraza „quorum praesentia sufficit” – co tłumaczy się dosłownie jako „których obecność wystarcza”. Poprawna pisownia wynika z faktu, iż w języku polskim wyrazy pochodzenia łacińskiego posiadające głoskę „qu” zapisujemy jako „kw”.


Niepoprawna pisownia

kforum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kworóm

Niepoprawna pisownia