Poprawna pisownia

każdych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karzdych

Niepoprawna pisownia