Poprawna pisownia

każdy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kaszdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karzdy

Niepoprawna pisownia