Niepoprawna pisownia

pod kuruj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podkuruj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podkóruj

Niepoprawna pisownia