Niepoprawna pisownia

kąputerze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komputerze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kompóterze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komputeże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komputesze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompiuterze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompjuterze

Niepoprawna pisownia