Niepoprawna pisownia

kanizter

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kanister

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karnizter

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karnister

Niepoprawna pisownia