Poprawna pisownia

kanistry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karnistry

Niepoprawna pisownia