Niepoprawna pisownia

nade mnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na demną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nademnom

Niepoprawna pisownia