Obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „kemping”.

Poprawna pisownia

kamping

Poprawna pisownia, hasło ze słownika wyrazów obcych.


Poprawna pisownia

kemping

Poprawna pisownia